Skip to main content

Adviseur contractmanagement Nederlandse infrastructuur

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum: 01-09-2020
Einddatum: 31-08-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 09-07-2020 om 17:00 uur

Je bent een belangrijke speler tijdens de contractvoorbereiding, -aanbesteding en –uitvoering. In de voorbereidingsfase zorg je ervoor, in samenwerking met de contractmanager en de inkoopadviseur, dat het opstellen van de inkoopstrategie plaats vindt en dat vervolgens de contractvoorbereiding op correcte wijze wordt uitgevoerd. Je hebt daarbij zowel sturende als operationele taken. Tijdens de totstandkoming van het contract ondersteun en adviseer je de contractmanager als het gaat over de beheersbaarheid van het contract. Hierbij houd je de eisen die het contract stelt aan de opdrachtnemer goed in de gaten. Ook tijdens de uitvoering reik je passende beheersmaatregelen aan. Verder voer je controles en systeem- en procestaken uit. Daarbij heb je naast een signalerende en adviserende rol (bijvoorbeeld inzake contractwijzigingen) ook een uitvoerende rol. In voorkomende gevallen vervang je de contractmanager. Je fungeert als vraagbaak voor contractzaken en je zorgt voor duidelijke informatievoorzienining. Ook heb je regelmatig contact met stakeholders en andere relevante disciplines om zaken af te stemmen en kennis uit te wisselen. De nieuwste ontwikkelingen zet je om naar praktische verbeteringen van jouw vakgebied en het werkproces aanleg en onderhoud. Verder lever je een bijdrage aan kwaliteits- en kennisborging. De Nederlandse infrastructuur is continu in beweging. Voor de aanleg en het onderhoud ervan moet Rijkswaterstaat zijn budgetten efficiënt en verantwoord inzetten. Dat vraagt, naast flinke investeringen, om menskracht en specifieke kennis. 

Rijkswaterstaat, Programma's, Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. 

Programma’s, Projecten en Onderhoud
Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. PPO werkt aan het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland. Dit doen we met uitdrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, een veilige en gezonde leefomgeving en innovatie. Zo dragen we actief bij aan de waterveiligheid van Nederland, doen we proeven met smart mobility, intelligente transportsystemen en het hergebruiken van grondstoffen uit ons areaal. Samen met marktpartijen werken we innovatieve ideeën uit en passen die toe in onze projecten. Bij PPO werken onder andere inhoudelijke adviseurs en managers op het gebied van techniek, inkoop, contracten, projectbeheersing en projecten. PPO’ers delen hun kennis onderling en werken elke dag aan de verbetering van hun werkwijzen. PPO werkt actief samen met de andere onderdelen van Rijkswaterstaat en de diverse externe partners, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen. Rijkswaterstaat PPO verzorgt planstudies, de aanleg en het onderhoud van onze wegen en vaarwegen. Door bewuste keuzes van contractvormen en met een optimale inzet van de markt voeren we de projecten effectief uit binnen overeengekomen opleverings- en kostenkaders. We werken daarbij op basis van geïntegreerde contracten, systeemgerichte contractbeheersing, functioneel specificeren en risicosturing.

Productielijn ON B Wegen
De productielijn ON B Wegen voert het Integraal Groot Onderhoud (IGO) aan het hoofdwegennet van Rijkswaterstaat uit binnen de regio Oost Nederland (provincies Gelderland en Overijssel). Binnen het projectteam wordt gelijktijdig gewerkt aan contractvoorbereiding en realisatie. Momenteel zijn er nog enkele onderhoudscontracten binnen het beheersgebied in de afrondende fase en verwachten we in september de gunning voor 2 nieuwe contracten voor het onderhoud van 2021 en 2022. Daarnaast is er onlangs gestart met de voorbereiding voor het uit te voeren onderhoud in de jaren 2023 tem 2025. Gezien de grote vraag voor de uitvoering van zowel onderhoudsopdrachten als verschillende (kleinere) aanleg opdrachten wordt hierbij breder gezocht naar een alternatieve inkoopstrategie die het gehele wegenonderhoud zou kunnen dekken.
 
Het contractteam bestaat momenteel uit 3 contractmanagers en 2 adviseurs. Er is een opdracht (uitvraag) voor een 3e contractadviseur. Alhoewel er natuurlijk zal worden gekeken naar ieders kennis en ervaring voor de optimale match is het de bedoeling om deze  nieuwe contractadviseur vooral in te zetten bij het opzetten van de inkoopstrategie en de contractvoorbereiding voor het uit te voeren werk in de periode ’23-’25.

Functie-eisen

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Ervaring met risicomanagement, SE, projectbeheersing, kwaliteitsnormering en aanbesteden;
 • Ervaring met E&C/D&C contracten onder UAV-GC in de GWW-sector en heeft daar tenminste 5 jaar mee gewerkt;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van contractadvies/management in zowel voorbereiding als uitvoering;
 • Ervaring met het werken met E&C/D&C contracten onder UAV-GC in de GWW-sector;
 • Ervaring in een rol  binnen de ICM-kolom bij Rijkswaterstaat;
 • Ervaring als contractadviseur op het gebied van onderhoud aan wegen binnen de rijks- of provinciale overheid;
 • Werkervaring met uitvragen onder Raamovereenkomsten voor Diensten;
 • Ervaring met het werken met Relatics;
 • Werkervaring met de bedrijfsvoering binnen Rijkswaterstaat en met relevante informatiesystemen zoals SAP;
 • Ervaring met het VTW-proces en het (doen) beoordelen van wijzigingsvoorstellen van opdrachtnemers in de droge infrastructuur.

Adviseur contractmanagement Nederlandse infrastructuur

Matchd
6811 AA Arnhem
Freelance
HBO
Uren (per week): 
35 - 40

Published on 06/29/2020