Skip to main content

Assetmanager sport en speelvoorzieningen

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum: 02-01-2020
Einddatum: 02-07-2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 06-12-2019 om 09:00 uur

De Gemeente Gooise Meren is op zoek naar een Assetmanager 

Als Assetmanager houdt je je zich bezig met het beheer en onderhoud van alle sport- en speelvoorzieningen.

Functie-inhoud

 • Het bijdragen aan de totstandkoming van een integraal beleid voor de openbare ruimte en gebouwen, geïnitieerd en gecoördineerd door de beleidsadviseur.
 • Het opstellen (en tussentijds aanpassen) van beheerplannen met een looptijd van vier jaar op basis van het dan vastgestelde beleid.
 • Het opstellen van een onderhoud strategie voor de kapitaalgoederen.
 • Het opstellen van noodzakelijke noodplannen (OCAP) en het zorgdragen dat de uitvoering daarvan is geborgd en wordt geëvalueerd.
 • Het opstellen van beknopte jaarrapportage.
 • Het zorgdragen dat onderhoud en projecten vanuit asset management tijdig worden aanbesteed.
 • Het bijhouden van een risicoregister met beheersmaatregelen en het regelmatig monitoren van de status van de beheersmaatregelen en het uitvoeren daarvan.
 • Het prognosticeren, bijhouden en monitoren van de uitgaven en verplichtingen.
 • Het monitoren van de gewenste kwaliteit (beeldkwaliteit, veiligheid, technische kwaliteit, beschikbaarheid, functionaliteit, etc.) van de kapitaalgoederen. Het prognosticeren en monitoren van areaalmutaties en zorgdragen dat de financiële consequenties worden vertaald naar de Perspectiefnota en Begroting.
 • Het zorgdragen voor een actuele, betrouwbare en complete informatie van de assets middels een digitaal beheersysteem (data op orde).

​​​​​​​Gemeente Gooise Meren
Samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied; de missie van de gemeente Gooise Meren. De nieuwe gemeente Gooise Meren is een zeer aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving. Een gemeente met een hoog voorzieningenniveau voor wonen, recreëren, werken en ondernemen, met een structurele inzet op duurzaamheid. Waar inwoners zich kunnen ontplooien en zelf (mede) vormgeven aan hun eigen leefomgeving, samen met de gemeente.

In de gemeente wonen en leven bijna 60.000 inwoners, die vanuit dit gebied hun bijdrage leveren aan het economische, culturele en wetenschappelijke kloppend hart van de Randstad. De gemeentelijke organisatie (380 medewerkers) bestaat uit vier domeinen en een strategische unit, aangestuurd door twee directeuren. De afdelingen binnen deze domeinen kennen een grote mate van zelfstandigheid. Vitaliteit, eigen initiatief, participatie, financieel gezond en slagvaardig zijn kernbegrippen waar zowel buiten als binnen de gemeentelijke organisatie aan gewerkt wordt.

De afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG) bestaat uit twee teams: het team Realisatie en het uitvoerende team Beheer en Service (B&S). Het Team Realisatie bestaat uit ca. 20 FTE en is verantwoordelijk voor het fysieke beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen: de openbare ruimte en gebouwen. In nauwe samenwerking met de afdeling Mens en Omgeving wordt beleid ten aanzien van deze kapitaalgoederen ontwikkeld. Verder is de afdeling verantwoordelijk voor de programmering en planning, de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden en projecten. Ook adviserende taken behoren bij de verantwoordelijkheden van het Team. Het team Realisatie wordt aangestuurd door het hoofd BORG.

Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding Civiele Techniek;
 • Minimaal 7 jaar werkervaring als assetmanager in de afgelopen 10 jaar;       
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen een overheidsorganisatie; 
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met beheer openbare ruimte in de afgelopen 8 jaar;
 • Werkervaring met RAW-systematiek in de afgelopen 3 jaar.

Assetmanager sport en speelvoorzieningen

Matchd
1401 AA Bussum
Freelance
meer dan 10 jaar werkervaring
Bachelor
Uren (per week): 
35 - 40

Published on 12/06/2019