Skip to main content

Communicatieadviseur Natura2000 Engbertsdijksvenen

Voor onze Zwolse opdrachtgever zijn we op zoek naar een Communicatieadviseur Natura2000 Engbertsdijksvenen [14 maanden] [12-16 uur] [€ 65]. Reageren kan via deze link: https://bit.ly/35M5zfb

#communicatie #zwolle #hbo #vacature #opdrachtOrganisatie

Toe aan een uitdaging of een volgende stap in je carrière? Passen de termen verantwoordelijkheid en ondernemingszin bij jou? Voel jij je thuis in een omgeving waar openheid en kwaliteit centraal staan? Dan is provincie Overijssel de ideale werkplek voor jou. Wij zoeken naar medewerkers die onze waarden in zichzelf herkennen. En ze gebruiken in het contact met collega's én in hun benadering van inwoners en projectpartners.
Functiebeschrijving

De communicatieadviseur gaat formeel deel uitmaken van het team Communicatie van de eenheid Bestuur- en concernzaken maar wordt te werk gesteld bij het team ‘Project en Uitvoering' van de eenheid Natuur en Milieu van de provincie Overijssel. In de dagelijkse praktijk zal de communicatieadviseur zijn/haar werkzaamheden verrichten bij het projectteam Engbertdijksvenen van Staatsbosbeheer en bij LTO Noord.

Project

In het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen wordt in het kader van het programma Ontwikkelopgave N2000 gewerkt aan het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van alle daarbinnen beschermde habitattypen en habitatsoorten.

Meer informatie over het project Engbertsdijksvenen is na te lezen op de website: www.overijssel.nl/engbertsdijksvenenen op www.engbertsdijksvenen.nl.

Aanvullingen/bijzonderheden:

Het project maakt onderdeel uit van de Ontwikkelopgave Natura2000. Staatsbosbeheer en LTO Noord zijn de bestuurlijk trekkers van beide projecten, waarbij de provincie Overijssel een deel van de personele capaciteit levert. Om deze reden wordt de communicatieadviseur geworven door de provincie Overijssel, maar vinden de werkzaamheden vrijwel geheel plaats op kantoor bij Staatsbosbeheer (Deventer), op kantoor bij LTO Noord (Zwolle) en op de projectlocatie Engbertsdijksvenen.

Opdracht omschrijving

Staatsbosbeheer werkt aan de maatregelen die binnen het Natura2000 gebied Engbertsdijksvenen moeten plaatsvinden om tot hoogveenherstel te komen. In 2018 zijn de uitvoeringswerkzaamheden in het gebied gestart (kappen bomen en verwijderen opslag) en de komende jaren worden nieuwe uitvoeringswerkzaamheden opgestart (hydrologische compartimentering).

De communicatieadviseur houdt zich bezig met de omgevingscommunicatie voor dit project. Tevens is de communicatieadviseur betrokken bij een aantal communicatie- en organisatietaken die voortvloeien vanuit de voor het project toegekende LIFE subsidie.

Daarnaast houdt de communicatieadviseur zich bezig met de communicatieactiviteiten die in het kader van de externe maatregelen (maatregelen die aanliggend aan het Natura2000 gebied Engbertsdijksvenen zijn voorzien) moeten plaatsvinden. De maatregelen aanliggend aan het Natura2000 gebied vinden onder trekkerschap van LTO Noord plaats. De verwachting is dat in mei 2020 het inrichtingsplan voor het gebied wordt vastgesteld en daarmee de realisatiefase kan starten voor Engbertsdijksvenen. In de realisatiefase worden de planologische procedures doorlopen, worden gronden verworven en vindt de uitvoering van de maatregelen ‘in het veld' plaats.

Verantwoordelijkheden / Resultaten

De communicatieadviseur is verantwoordelijk voor:

- Het opstellen van het strategisch communicatieplan en communicatieactiviteitenplannen;

- Het (laten) organiseren van diverse bijeenkomsten zoals excursies en informatiebijeenkomsten voor verschillende doelgroepen;

- Het opstellen en actualiseren van vraag- en antwoordlijsten (Q&A);

- Het meedenken en (laten) opstellen van diverse communicatiemiddelen zoals factsheets, nieuwsbrieven, informatieborden etc.;

- Het beheren van de communicatiekanalen (website, social media);

- Het opstellen van persberichten;

- Organisatie van evenementen;

- Het uitvoeren van de communicatieactiviteiten in lijn met de vereisten die subsidieverstrekkers daar aan stellen (LIFE en POP3).

Bewaken van het profiel van LTO Noord en Staatsbosbeheer in de communicatie.Functie-eisen

- Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO of WO opleiding op het gebied van communicatie of vergelijkbaar;

- Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als communicatiemedewerker in de periode 2014-2020;

- Je hebt in de periode 2014-2020 aantoonbaar aan minimaal één vergelijkbaar Natura2000-project gewerkt als communicatiemedewerker van het projectteam;

- Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met omgevingscommunicatie tijdens de plan- en uitvoeringsfase van een project, waarbij afstemming over de communicatieboodschap en de wijze van communiceren in afstemming plaatsvindt met diverse stakeholders die bij het project betrokken zijn;

- Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met het creëren en bijhouden van specifieke projectcommunicatiemiddelen als factsheets, nieuwsbrieven, projectwebsites, etc;

- Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met het bedenken en organiseren van specifieke activiteiten zoals informatiebijeenkomsten en excursies.

Competenties

- Goede schriftelijke vaardigheden;

- Creativiteit;

- Resultaatgerichtheid;

- Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;

- Omgevingsbewust.Arbeidsvoorwaarden

Alles is bespreekbaarCommunicatieadviseur Natura2000 Engbertsdijksvenen

VBCI
8012 EE Zwolle
Part-time, Tijdelijk
HBO
Uren (per week): 
16

Published on 09/20/2020