Skip to main content

Communicatieadviseur Omgevingswet

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum: 02-03-2020
Einddatum: 02-01-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 21
Sluitingsdatum: 20-02-2020 om 09:00 uur

De communicatieadviseur stelt voor de invoering van de Omgevingswet een communicatiestrategie op en vertaalt deze strategie naar een herkenbare en duidelijke uitvoering. Hiermee wordt duidelijk wat de implementatie betekent voor de provinciale organisatie en het samenwerken met de ketenpartners.

Daarbij behoort ook:

 • een actieve inbreng in de organisatie van de verschillende activiteiten
 • de berichtgeving over die activiteiten
 • het verzorgen van de communicatieproducten.

Gelet op de fase en het tempo waarin de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt, is behoefte aan een communicatieadviseur met ervaring met de Omgevingswet, die de weg binnen de overheidsorganisaties kent, maar ook met medeoverheden samen weet op te trekken.

De communicatieadviseur stelt voor de Woonagenda een communicatieplan op en vertaalt deze strategie naar een herkenbare en duidelijke uitvoering. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende rollen die gemeenten en provincie hebben conform de Herziene Woningwet 2015. Dit houdt in dat de gemeenten een woonvisie kunnen maken en dat de provincie zich vooral richt op het opstellen van een gezamenlijke woonagenda en het delen van woningmarktgegevens. De Woonagenda richt zich op hetgeen bovenlokaal dan wel  gemeenschappelijk is en geeft aan waarin de provincie kan faciliteren. Voor het opstellen van de woonagenda worden verschillende ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten belegd. Met de communicatie worden de verschillende rollen verduidelijkt en geoperationaliseerd. Daarbij worden de gemeenten verleid tot het opstellen van gemeenschappelijke agendapunten om de woningmarkt beter te laten functioneren. Hiertoe behoort ook:

 • een actieve inbreng in de organisatie van de verschillende activiteiten
 • de berichtgeving over die activiteiten
 • het verzorgen van de communicatieproducten

Binnen de afdeling Strategie & Beleid komt het beleid rond de provinciale kerntaken bij elkaar. Nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen biedt kansen om sterker invulling te geven aan een duidelijke positie van de provincie en een zelfbewuste, krachtige bestuursstijl.

De afdeling S&B werkt aan beleid en vertaalt dit beleid in uitvoeringsprogramma’s die binnen of buiten de afdeling uitgevoerd kunnen worden. Binnen de afdeling vindt de uitvoering plaats door (senior) beleidsmedewerkers, programmamanagers en projectleiders.

Er wordt een communicatieadviseur gezocht voor twee trajecten: de invoering van de Omgevingswet en het opstellen van een Woonagenda. De werkzaamheden voor de Omgevingswet bedragen ca. 2 dagen in de week, de werkzaamheden voor de Woonagenda ruim een halve dag (5 uur) in de week.

De Omgevingswet betekent wat voor de provinciale organisatie en haar bestuur, de wijze waarop ze samenwerkt met medeoverheden binnen Flevoland en hoe zij de communicatie richting bewoners, ondernemers en organisaties in Flevoland invult. De samenwerking met overheden verkent de provincie binnen een Platform Omgevingswet Flevoland. Bij de implementatie van de Omgevingswet gaat het om (gezamenlijk) kennis vergaren en delen en het samen opnieuw inrichten van werkprocessen, inclusief de digitalisering. Hiervoor worden verschillende bijeenkomsten belegd: binnen de provinciale organisatie en met ketenpartijen.

De provincie wil met partners in gesprek komen over onderwerpen als kwaliteit, wonen voor diverse doelgroepen, bijzondere woonmilieus. Op basis daarvan wil zij tot een Flevolandse Woonagenda komen die aangeeft wat de woonambities zijn en op welke wijze we hier gezamenlijk invulling aan wordt gegeven. De provincie verkent de samenwerking met verschillende stakeholders binnen en buiten Flevoland, zoals met de MRA. Daarbij wordt uitgegaan van de verschillende rollen die partijen vervullen. De provincie wil samen met partijen formuleren wat het gemeenschappelijke is en waarin zij kan faciliteren.

Functie-eisen

 • Aantoonbare kennis van of werkervaring met de Omgevingswet in de afgelopen 3 jaar
 • Aantoonbare kennis van of werkervaring met de Woningwet in de afgelopen 3 jaar
 • Aantoonbare werkervaring als senior communicatieadviseur bij een (de)centrale overheidsinstantie
 • Als senior communicatieadviseur bij een overheidsinstantie, betrokken bij het verzorgen bij het verzorgen van de communicatie voor minimaal 2 projecten, in de afgelopen 5 jaar, waarbij sprake is van samenwerkingsverbanden met meerdere organisaties 
 • Aantoonbare werkervaring als senior communicatieadviseur betrokken bij het zelfstandig opzetten en uitvoeren van de communicatie voor een project in de afgelopen 5 jaar binnen bij een overheidsinstantie 

Communicatieadviseur Omgevingswet

Matchd
8211 AA Lelystad
Freelance
Bachelor
Uren (per week): 
20 - 25

Published on 20/02/2020