Skip to main content

Communitymanager

Voor onze Haagsche opdrachtgever zijn we op zoek naar een Communitymanager [4 maanden] [24-32 uur] [€ 60]. Reageren kan via deze link: https://bit.ly/35UeglG

#Project #Denhaag #opdracht #vacature #freelance #tijdelijk #hbo #communicatieOrganisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren' en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

- Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

- Verbeteren van de dienstverlening;

- Een efficiënte en wendbare organisatie;

- Anticiperen op de toekomst.

Voor meer informatie kijk op www.vngrealisatie.nl.
Functiebeschrijving

Over Communitymanagement

De afgelopen jaren heeft de onderlinge samenwerking tussen gemeenten al een vlucht genomen, zowel in het sociaal domein, fysiek domein als op het gebied van veiligheid. Er

moeten nu concrete stappen worden gezet om de doelstellingen van Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering te halen. Om deze concrete stappen te kunnen zetten, is er onder andere voor gekozen gebruik te maken van de mogelijkheden die online communities bieden. Hier vinden gemeenten en andere partijen elkaar om voorbeelden te delen, evenementen voor te bereiden en in groepen samen te werken. Bestaande en niet bestaande netwerken worden actief geïdentificeerd en gefaciliteerd bij het onderling samenwerken. De community manager beheert deze communities: een eerste instantie commonground.nl (rondom een gemeenschappelijke visie op informatiearchitectuur) en op termijn ook werkenaaneenoverheid.pleio.nl (rondom maatschappelijke vraagstukken bij gemeenten met daarbij behorende oplossingen). Het afgelopen jaar is een community aanpak opgesteld die als basis voor communitymanagement wordt gebruikt. De communitymanager werkt nauw samen met team communicatie.

Omschrijving van de opdracht

Plan van aanpak op basis van de bestaande community strategie waarin wordt beschreven welke resultaten en doelen in welke fase wanneer worden behaald.

Dit omvat tevens:

- Content- en activiteiten kalender (in co creatie met betrokken community leden). Een concrete uitwerking van activiteiten, on- en offline, die het behalen van de gestelde doelen gaat ondersteunen.

- Community management.

Taken o.a.:

- Inrichten diverse subcommunities / groepen;

- Op basis van de strategie;

- In onderlinge afstemming met elkaar;

- In afstemming met de betrokken communicatie adviseurs en projectleiders.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

- Plan van aanpak (zie boven);

- Continu werven en activeren van community leden, delegeren van taken, specialisten identificeren en betrekken;

- Genereren en schrijven van content;

- Beheer, begeleiding en uitvoering van content- en activiteiten kalender in samenwerking met community leden:

- Organiseren online bijeenkomsten;

- Aansluiting zoeken bij bestaande offline bijeenkomsten;

- Aansluiting zoeken bij bestaande netwerken;

- Opstellen van een groep aan moderatoren die deelcommunities beheren;

- (ondersteunen bij het) schrijven van blogs en nieuwsberichten;

- Coördinatie diverse community managementtaken die zijn belegd bij andere professionals;

- Analyse en rapportage. Zichtbaar maken van kwantitatieve en kwalitatieve resultaten;

- Betrokken professionals trainen en begeleiden.

Op basis van ervaring gaan we uit van 24-32 uur per week voor het dagelijks communitymanagement. In het begin zal focus liggen op community rondom CommonGround.nl. De community werkenaaneenoverheid.pleio.nl ondersteunt vooral de event-gedreven aanpak en wordt op een later moment verder uitgebouwd rondom de thema's van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.

Resultaat van de opdracht

Na afloop is de community rondom Common Ground een goed bezochte omgeving waar wekelijks minimaal 3 updates worden geplaatst. Het aantal leden is verdubbeld en er is een moderatieteam opgezet om de verschillende groepen te modereren.Functie-eisen

- Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting van Communicatie;

- Je hebt aantoonbare redactionele vaardigheden;

- Je hebt ervaring met gebruik, beheer en inrichting van online omgevingen (bv pleio);

- Je hebt aantoonbare kennis van de digitale overheid en online overheidsdienstverlening;

- Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur of redacteur;

- Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het maken van content voor online omgevingen;

- Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als communitymanager bij een vergelijkbare (overheids)organisatie, lokale overheid of een koepelorganisatie (bijv. ICTU, NVVB, etc.).

Competenties

- Resultaatgerichtheid;

- Klantgerichtheid;

- Omgevingsbewustzijn;

- Samenwerken;

- Integriteit;

- Zelfontwikkeling;

- Communicatief;

- Geïnteresseerd.Arbeidsvoorwaarden

Alles is bespreekbaarCommunitymanager

VBCI
2514 JS The Hague
Part-time, Tijdelijk
HBO
Uren (per week): 
32

Published on 05/26/2020