Skip to main content

Consulent Jeugd

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum: 02-03-2020
Einddatum: 30-06-2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32
Sluitingsdatum: 19-02-2020 om 09:00 uur

De gemeente Rijswijk is een ambitieuze organisatie die zich de komende jaren ontwikkelt naar een opgaven gestuurde organisatie. Met elkaar maar vooral met onze omgeving voeren we de gemeentelijke taken uit. Kenmerk van opgaven gestuurd werken is het realiseren van gewenste maatschappelijke effecten.

De functie van jeugdteam consulent valt onder de opgave Jeugd en Maatschappelijk ondersteuning (JMO). Binnen deze opgave werken we aan de uitvoering van o.a. de wet WMO en Jeugd. Dit doen wij in nauwe samenwerking met het team Beleid Sociaal Domein.

Voor de uitvoering van de wet Jeugd kent de gemeente Rijswijk een breed, vrij toegankelijk Jeugdteam, waarin zowel de regie op, als de uitvoering van jeugdhulp plaatsvindt. In het kader van de verdere Transformatie van het Sociaal Domein zal er komend jaar  ingezet worden op doorontwikkeling van het Jeugdteam, dat op dit moment bestaat uit 24 medewerkers (incl. de backoffice, bedrijfsvoering, etc.)

De taakvelden van de  jeugdteam consulent omvatten vooral zaken op het gebied van jeugdwet en bestaan uit:

  • Het doen van intakes;
  • Het onderzoeken van meldingen met betrekking tot veiligheidszaken ( kindermishandeling en huiselijk geweld waar kinderen bij betrokken zijn);
  • Contacten met scholen, artsen, politie en andere instantie;
  • Rapporteren van bevindingen;
  • Inschatten veiligheid en overleg met multidisciplinair team;
  • Interventies bij veiligheidszaken.

Functie-eisen

  • HBO diploma
  • SKJ of BIG geregistreerd
  • 2 jaar werkervaring in het jeugdveld als toegangsmedewerker Jeugdzorg 
  • Signs of safety getraind

Consulent Jeugd

Matchd
2281 AA Rijswijk
Freelance
HBO
Uren (per week): 
30 - 35

Published on 20/02/2020