Skip to main content

Consulent Meer team kindveiligheid

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum: 16-03-2020
Einddatum: 16-03-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36 
Sluitingsdatum: 26-02-2020 om 17:00 uur

Sta jij stevig in je schoenen en ga je problemen niet uit de weg? Heb je een scherp oog en gevoel voor het oplossen van lastige casussen? Word dan onze nieuwe collega consulent Meer-team bij Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp.

Jouw Rol als Meer-team consulent Als consulent in het Meer-team heb je een regierol en zet je je systematisch in voor duurzame oplossingen en maatwerk bij complexe zorgproblematiek. Hierbij wordt uitgegaan van de vraag van de inwoner(s). Naast deze regierol kun je ook door een professional benaderd worden om informatie en advies te geven, zodat de professional zelf zijn regierol behoudt. Je coördineert procesinterventies om vastgelopen of inefficiënte dienstverlening danwel hulp aan inwoners of gezinnen op een positieve manier te beïnvloeden. Dit bereik je door toe te werken naar een verbeterde situatie, voorkomen van escalatie en het beperken van veiligheidsrisico’s en maatschappelijke onrust. Als Meer-team consulent verbind je partijen aan een gezamenlijke aanpak zodat een positief resultaat behaald wordt. Je betrekt de inwoner(s) bij de regie, maar voert zelf geen hulp uit, tenzij dit is om de regie op gang te krijgen of de professional te ondersteunen.

Waar ga je werken?
Het Meer-team is onderdeel van het Sociaal Domein en werkt samen met ketenpartners in de gemeente Haarlemmermeer en de regio Kennemerland.

In het Meer-team werken ongeveer vijfentwintig consulenten, een teammanager, een ontwikkelmanager en een aantal gedragswetenschappers. Het team werkt intensief samen met de organisaties in het Sociaal Domein en ook domein overstijgend met andere partners zoals huisvesting of veiligheid. Het Meer-team neemt geen uitvoeringstaken over van professionals, maar voert op verzoek van professionals de procesregie en doet wat nodig is om de hulp op gang te krijgen en waar nodig regie te beleggen.

Functie-eisen

  • Minimaal een afgeronde relevante WO- of HBO-opleiding (bijvoorbeeld HBO MWD, SPH, Psychologie).
  • Minimaal 3 jaar werkervaring met regievoering; coördinatie van de zorg-/hulpverleners van verschillende organisaties.
  • Minimaal 2 jaar werkervaring met breed uitvragen.
  • 3 jaar ervaring met multi-probleem huishoudens
  • 2 jaar ervaring met het voeren van regie in zaken rondom kindveiligheid. Dit kan zijn bij een gecertificeerde instelling of bij een wijk/sociaal/CJG team waarbij de kandidaat regie voerde op kindveiligheid zaken (vrijwillig kader, maar niet vrijblijvend)
  • Registratienummer SKJ
  • Kennis van en ervaring met het voeren van systeemgerichte gesprekken.
  • Kennis van- en ervaring met de sociale kaart Haarlemmermeer.
  • Kennis van en ervaring met de wijze waarop Haarlemmermeer haar zorg en ondersteuning heeft georganiseerd; het Haarlemmermeers model.
  • Ervaring met het inzetten van zorgaanbod rondom kindveiligheid.

Consulent Meer team kindveiligheid

Matchd
2131 AA Hoofddorp
Freelance
Bachelor
Uren (per week): 
35 - 40

Published on 26/02/2020