Skip to main content

Controller

Bedrijfsomschrijving

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunen we ieder jaar duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden, in Nederland én het Caribisch deel van ons koninkrijk. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Wij steunen uiteenlopende sociale projecten. Denk aan buurthuizen voor jong en oud, schuldhulp, maatjes- en mentorprojecten en taalprogramma's voor nieuwkomers in Nederland. Het zijn projecten die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

Jaarlijks besteden we ruim € 30 miljoen aan sociale verbinding. Hiervan bestaat € 21 miljoen uit directe financiële bijdragen aan zo'n 9.000 sociale projecten in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Naast de traditionele steun aan projecten wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen. We willen:

 • ontwikkeling en vernieuwing op ons werkterrein mogelijk maken;
 • uitvoerend werk op gang helpen of naar een hoger plan tillen;
 • voorzien in tekorten in het aanbod van activiteiten en organisaties.

Meer dan geld

Vanuit onze expertise zorgen we er steeds vaker voor dat projecten niet alleen geld krijgen, maar ook kennis kunnen opdoen, ervaringen uitwisselen en zich vaardigheden eigen maken. Soms signaleren we een bepaald aandachtsgebied binnen ons werkterrein. Dan kunnen we een speciaal budget instellen en een coördinator aanstellen die organisaties helpt nieuwe projecten te implementeren. Daarnaast initiëren we eigen campagnes, projecten en bijeenkomsten.

Missie

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Dit zorgt voor een hoger sociaal welbevinden. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.
Wij zien vele succesvolle, hartverwarmende voorbeelden waar diverse mensen bij elkaar komen, in wederzijdse uitwisseling en in wederzijds respect. Het Oranje Fonds ervaart telkens weer de positieve kracht van projecten, waarin mensen zich inzetten om ons land leefbaar en verdraagzaam te houden. Lees hier het verhaal van initiatiefnemers én de mensen die door hen geholpen worden.

Meedoen op maat

Meedoen aan de samenleving kent verschillende kanten. Niet iedereen heeft op elk moment in zijn leven behoefte aan dezelfde vorm van meedoen. Voor een jongere die zijn leven wil opbouwen is economische participatie een voorwaarde om een goed en gelukkig bestaan op te bouwen. Voor een vitale oudere die terugziet op een werkzaam leven kan het vooral van belang zijn om als vrijwilliger een betekenisvolle bijdrage te blijven leveren aan de samenleving, om daarmee ook verbonden te blijven. En dertigers en veertigers die in het spitsuur van hun leven zijn met de zorg voor eigen gezin en mogelijk de mantelzorg voor hun ouders willen wel bijdragen aan hun omgeving, maar niet structureel en gedurende grote aantallen uren per week. Al deze vormen van deelnemen zijn echter van belang. Lees meer in het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 'Meedoen op maat'.

Investeren in een sociale samenleving

Het Oranje Fonds is een onafhankelijk fonds. Ons geld komt van de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij en uit giften en legaten. Daarnaast werken we steeds meer samen met andere partijen in de samenleving zoals particulieren, overheden en het bedrijfsleven. We zijn een goede partij voor iedereen die iets voor een ander wil doen, vanwege onze jarenlange ervaring en solide, transparante financiële bedrijfsvoering. Ons streven is om op een steeds duurzamere manier te investeren in een sociaal verbonden Koninkrijk.

Functieomschrijving

In deze functie ben je mede verantwoordelijk voor het inrichten, uitvoeren en bewaken van de Planning- en Control Cyclus, de inrichting en uitvoering van AO/IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle) processen binnen de organisatie. Hiernaast zal je het Hoofd Financiën ondersteunen bij de financiële beheersing en sturing. In deze rol zal je direct rapporteren aan het Hoofd Financiën.

Deze functie richt zich op de volgende resultaatgebieden:

Financiële informatievoorziening realiseren

 • Stelt de begroting en (liquiditeits)prognose op.
 • Verzorgt de toelichting, onderbouwing, analyses en verklaringen bij het opstellen van plannen en (maand)rapportages.
 • Consolideert gegevens en stelt mede de jaarrekeningen samen te stellen ten behoeve van de externe verantwoording.

AO/IC beleid ontwikkelen en implementeren

 • Formuleert doelstellingen en maatstaven voor de administratieve organisatie en interne controle en zorgt voor implementatie en monitoring. Adviseert het hoofd financiën over aanpassing en wijziging. 
 • Verricht onderzoek naar en adviseert over de consistentie en doeltreffendheid van de administratieve organisatie en interne controlemaatregelen.

Processen optimaliseren – professionaliseren

 • Ondersteunt bij het opzetten, vastleggen en beheren van de (administratieve)processen in de organisatie.
 • Ondersteunt processen gericht op de werking van de management- en bestuurlijke informatievoorziening.
 • Beheert, bewaakt en evalueert de bedrijfs- en administratieve processen en (management) informatiesystemen op juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid.
 • Ondersteunt bij (automatiserings)projecten en helpt projectdoelstellingen formuleren ten behoeve van kwaliteitsverbetering en professionalisering.

Financieel administratieve werkzaamheden verrichten

 • Verwerkt, muteert of completeert gegevens na de controle in de daartoe geldende administratie; signaleert problemen, knelpunten of onregelmatigheden en rapporteert hierover.
 • Is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het grootboek; controleert de aansluiting met sub-administraties.

 

Functie-eisen

 • Minimaal Hbo werk- en denkniveau;
 • Meer dan 5 jaar relevante werkervaring; 
 • Kennis van het vakgebied financiën en van de financieel administratieve inrichting van organisaties;
 • Vaardigheid in het opstellen van (financiële) rapportages;
 • Ervaring met automatiseringstrajecten is een pré.
 • Pré is kennis en ervaring in de goede doelen sector en/of met vermogensbeheer en -administratie.
 • Pro-actieve, senior houding. Vaardig in adviseren.
 • Kennis van planning- en control principes.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een uitstekende salarisrange obv 37,5 uur(fulltime);
 • 24 vakantiedagen obv fulltime;
 • Opleidingsbudget;
 • Reiskostenvergoeding;
 • Pensioenregeling bij PGGM.

Controller

Oranje Fonds
3454 PP Utrecht
Loondienst
5 - 10 jaar werkervaring
Bachelor
Loon: 65 000,00 € - 74 000,00 €
Uren (per week): 
36 - 40

Published on 11/22/2019