Skip to main content

Gemeentelijk Coördinator DPRA

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving
Startdatum: 01-09-2020
Einddatum: 02-09-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 18
Sluitingsdatum: 07-07-2020 om 09:00 uur
 

“Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht”, de kern van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Komt dit je bekend voor en heb je zin hier een stevige bijdrage aan te leveren? Lees dan snel verder, want wij zoeken een gemeentelijk coördinator Rijn-Oost/ Coördinator DPRA. Een energieke samenwerkingspartner met een visie. Iemand die stappen maakt voor dit toekomstperspectief en gemeenten helpt in het Stroomgebied Rijn-Oost. Die gemeenten verbindt op water en ruimte. Die graag meewerkt aan het klimaatbestendig maken van Nederland en kans ziet om de positie van gemeenten in het Stroomgebied Rijn-Oost te verstevigen.

Je bent dé gemeentelijk adviseur voor het Regionaal Ambtelijk Overleg en het Regionaal Bestuurlijk overleg. Je coördineert de inbreng van de gemeenten en de werkregio’s. Als gemeentelijke coördinator organiseer je het ambtelijk én bestuurlijk gemeentelijk vooroverleg en stel je annotaties op. Deze rol vraagt afstemming op strategisch niveau met alle RAO-activiteiten. En je zorgt voor bemensing van gemeenten in relevante werkgroepen (in ieder geval ZON en grondwater).

Als DPRA-coördinator ben je de spin in het web als het gaat om het DPRA-werk in Rijn-Oost. Met jouw oplossingsgerichtheid zorg je ervoor dat de 10 DPRA-werkregio’s hun doelen op hun eigen manier behalen. Je wisselt kennis uit zodat regio’s van elkaar leren. Je draagt zorg voor de organisatorische en inhoudelijke afstemming met de thema’s Kaderrichtlijn Water en Zoetwatervoorziening Oost Nederland. Je rapporteert over de voortgang op regioniveau. Ook heb je een coördinerende rol in de opbouw van een netwerk in Den Haag (VNG, IPO, Rijk, UvW) en ben je betrokken bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van DPRA en andere relevante water gerelateerde onderwerpen.

In beide rollen draag je bij aan de organisatieontwikkelingen in het samenwerkingsverband Rijn-Oost, “Rijn-Oost klaar voor de toekomst” en help je met het interessanter maken van de RBO-agenda voor wethouders. Daarbij zoek je naar de samenhang met andere strategische vraagstukken over “niet water onderwerpen” zoals verkeer en mobiliteit, energieagenda, wonen, landbouw etc.

Over Rijn-Oost
In Rijn-Oost werken provincies, waterschappen, gemeenten, waterbedrijven, Rijkswaterstaat en de ministeries van I&W en LNV samen aan de uitvoering van de KRW en aan Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft Rijn-Oost een rapportagefunctie. In het stroomgebied Rijn-Oost functioneren 10 DPRA-werkregio’s zelfstandig, die allen op hun eigen manier invulling geven aan het DPRA.

Thuiswerken of werken vanuit huis i.v.m. het coronavirus is in overleg mogelijk. Hierover moeten later afspraken gemaakt worden.

Functie-eisen

  • Minimaal een HBO diploma;
  • Minimaal 8, maar bij voorkeur 10 jaar ervaring in het bestuurlijke proces binnen of voor gemeenten;
  • Werkervaring op strategisch niveau in verbinden van techniek en ruimtelijke ontwikkeling;
  • Ervaring met transities.

Gemeentelijk Coördinator DPRA

Matchd
7411 AA Deventer
Freelance
Bachelor
Uren (per week): 
10 - 20

Published on 06/30/2020