Skip to main content

ICT Architect Meldkamer Politie

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum: 09-03-2020
Einddatum: 31-12-2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 12-12-2019 om 13:00 uur

De Politie Nederland is voor een opdracht in Driebergen op zoek naar een Senior ICT Architect Meldkamer Politie.

Opdracht omschrijving
Het Meldkamerdienstencentrum (MDC) zoekt voor de IV en ICT-projecten ten behoeve van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) een Senior ICT architect.

Meldkamers zijn cruciaal voor de burger in nood en voor de coördinatie van de hulpverlening. In de meldkamer werken ambulancezorg, brandweer, politie, Koninklijke Marechaussee (KMar) en veiligheidsregio’s samen. Ten behoeve van de nieuwe meldkamerlocaties is behoefte aan een Senior ICT architect die optreedt als lead ICT infrastructuur architect voor de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Verantwoordelijkheden

 • Optreden als ICT infrastructuur architect voor de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS);
 • Afstemmen van technische architectuur en ontwerpen op de functionele behoefte van de LMS;
 • Adviseren en inlichten van belanghebbenden;
 • Begeleiden van de aansluiting van meldkamerlocaties op de nieuwe landelijk infrastructuur en alle daarvoor benodigde migraties;
 • Op de hoogte zijn en kunnen toepassen van markttrends;
 • Op tijd opleveren van eigen producten en mijlpalen ten behoeve van de projecten;
 • Signaleren van risico’s en hierover tijdig communiceren naar de projectleiders;
 • Deskundig aanspreekpunt zijn voor de diverse betrokken partijen;
 • Bewaken van kwaliteit van de realisatie en het ondersteunen van de realisatie.

De ICT architect behoort tot het MDC/LMS-projectteam en acteert op bovengenoemde aandachtsgebieden, ressorteert onder de projectmanager(s) van de LMS-projecten en wordt functioneel aangestuurd door de afdeling Architectuur en Ontwerp.

Vakmatige taken

 • Vertaalt complexe technische vraagstukken naar begrijpbare, maakt onderbouwde keuzes voor beslissers en weet deze overtuigend te presenteren;
 • Kan opereren in een politiek complex speelveld met diverse stakeholders met tegenstrijdige belangen;
 • Is in staat om de verbinding te maken tussen functionele vraag en technische invulling;
 • Vormt het technisch geweten voor de ICT infrastructuur van meldkamers;
 • Maakt (en reviewed) aansluitontwerpen en andere documenten;
 • Analyseert verstoringen tijdens realisatie;
 • Maakt impactanalyses en geeft onderbouwd advies;
 • Voert Stakeholder management uit.

Leidinggevende taken
Collegiaal aansturen team van specialisten.

Contacten
Diverse stakeholders, waaronder:

 • Architecten;
 • Opdrachtgever;
 • Projectmanagers;
 • Teamleden;
 • Experts;
 • Externe partijen zoals Veiligheidsregio’s, AZN, Defensie.

De contacten zijn werkzaam door het gehele land.

Doelstelling
De projecten zijn verantwoordelijk voor ontwerp, realisatie en migratie van uiteindelijk 10 samengevoegde meldkamerlocaties (112 meldingen) op één centrale (landelijke) ICT-infrastructuur.

In mei 2018 is de eerste samengevoegde meldkamerlocatie Rotterdam in productie gegaan, gevolgd door de locaties Haarlem en Den Bosch begin 2019. Nu wordt gewerkt aan de locatie Bergen op Zoom, met andere locaties wordt binnenkort gestart. Het MDC richt voor iedere nieuwe aansluiting een project in. De meldkamer ICT omvat een breed scala aan ICT voorzieningen. Een belangrijk kenmerk van deze voorzieningen is dat zij een hoge beschikbaarheid moeten hebben. Ook is beveiliging een belangrijk aspect.

Er is gekozen voor een centraal concept. D.w.z. de verwerkende capaciteit is zoveel mogelijk centraal opgesteld en op de meldkamerlocaties zelf is met name bedienapparatuur te vinden. Ten behoeve van de locaties worden "Aansluitontwerpen" opgesteld. Op basis van deze ontwerpen wordt de ICT en IV gerealiseerd.

Functie-eisen

 • Minimaal een HBO diploma, in de richting van (Bedrijfskundige) Informatica, Technische Bedrijfskunde of vergelijkbaar met ICT component;
 • In de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring als ICT Architect, binnen grote (1000+) organisaties, met meerdere locaties/branch-offices; 
 • In de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring met infrastructuurontwikkeling;
 • Werkervaring als infrastructuur architect of vergelijkbaar, in complexe projecten waarin server- en werkplekvirtualisatie een belangrijke rol speelden;
 • Werkervaring met TCP/IP, DNS, DHCP, DFS en Active Directory.
 • Werkervaring met: Servervirtualisatie op basis van VMWare ESXi / Werkplekvirtualisatie (VDI) op basis van Citrix Xen/Desktop /Applicatievirtualisatie, op basis van Microsoft App-V.
 • In de afgelopen 5 jaar werkervaring als ICT Architect binnen het Veiligheidsdomein, bij voorkeur met de focus op meldkamers.
 • Werkervaring met het visualiseren van complexe infrastructuren in Visio, Archimate of vergelijkbaar;
 • Werkervaring met Microsoft Windows clients en servers en Microsoft Windows Besturingssystemen;
 • Werkervaring met het collegiaal aansturen van een team van specialisten;
 • Werkervaring met de Prince II / ITIL / agile / scrum methodieken.

ICT Architect Meldkamer Politie

Matchd
Driebergen-Rijsenburg
Freelance
meer dan 10 jaar werkervaring
HBO
Uren (per week): 
35 - 40

Published on 12/12/2019