Skip to main content

Jurist Bestuursrecht

Je werkomgeving

Onze overheidsjuristen zijn hardwerkende, loyale, nononsense professionals. Assertieve specialisten die openstaan voor feedback enzich graag ontwikkelen. Die niet alleen hun vak verstaan, maar ook willenbijdragen aan proces- en kwaliteitsverbetering binnen overheidsorganisaties.Niet in hokjes denken, maar out of the box. Je bent maatschappelijk betrokken. DPAProfessionals is geen “ouderwetse” werkgever. Wij kennen flexibele werkvormenen denken graag met je mee.

Onze overheidsjuristen zijn gespecialiseerd in het bestuursrechtof in de combinatie van het arbeids- en ambtenarenrecht. Als overheidsjuristbij DPA verbreed je met tijdelijke projecten jouw horizon bij interessante endynamische overheidsinstanties zoals gemeenten, provincies, omgevingsdiensten,waterschappen en de rijksoverheid. DPA is de voorkeursleverancier van deRijksoverheid en meerdere provincies en gemeenten en zoeken graag met jou meenaar je ideale werkomgeving.

Jouw ontwikkeling en geluk staat bij ons centraal. Wijondersteunen je met persoonlijke begeleiding, opleidingen enverdiepingscursussen. Samen bepalen wij jouw stip op de horizon. Ook zorgen wijvoor onderlinge kennisuitwisseling met je collega’s via kennissessies, jurisprudentiebijeenkomstenen onze online community. Zo vergroot jij je kennis, kunde én je marktwaarde.Daarnaast bereiden wij je voor op de veranderingen in jouw functie enwerkomgeving, zoals bijvoorbeeld de nieuwe Omgevingswet of de WNRA.

Wat je gaat doen

Je bent een gedreven jurist, met hart voor de overheid. Jedenkt graag mee over de toekomst van Nederland én die van jezelf. Je gaat aande slag als interim professional en krijgt je de unieke kans om te werken bijuiteenlopende overheidsinstanties.

Als bestuursrechtjurist bij DPA Professionals ga jebijvoorbeeld aan de slag als handhavingsjurist bij een gemeente, handel jebezwaren en beroepen af voor de Rijksoverheid, verzorg je de afwikkeling van deaardbevingsschadeproblematiek in het hoge Noorden of hou je je binnen deprovincie bezig met het opstellen van ruimtelijke plannen. Je gaat regelmatigeen nieuwe uitdaging aan en stort je je vol enthousiasme op juridisch complexezaken. Door deze afwisseling bouw je niet alleen een groot netwerk op, maar kunje ook ontdekken waar jij met jouw kwaliteiten het beste tot je recht komt. BijDPA draait alles om jouw ontwikkeling. In een paar jaar tijd geef je een flinkeboost aan je carrière. Jij bepaalt zelf het tempo en de richting.

Jouw profiel

Je draait al minstens twee tot vier jaar mee in eenjuridische functie bij de overheid, maar je bent toe aan een nieuwe uitdagingwaarin je jouw talenten verder kunt ontwikkelen. Verder vragen we: 

  • Een juridisch hbo- of wo-diploma;
  • Kennis van de huidige wet- en regelgeving;
  • Minimaal twee tot vier jaar ervaring metbestuursrechtelijke kwesties (handhaving of bezwaar en beroep);
  • Een flinke dosis enthousiasme, flexibiliteit enaanpassingsvermogen;
  • Een sterk analytisch vermogen en goedecommunicatieve vaardigheden.

Wat je van ons kunt verwachten

Wij verbinden je met ons netwerk. We openen nieuwe deurennaar vakinhoudelijke en persoonlijke groei. Doorlopend leren en je talentenontwikkelen: dat is wat wij je bieden.

We stimuleren dat collega’s van elkaar leren en ervaringenuitwisselen. Daarom zorgen wij voor onderlinge kennisuitwisseling viakennissessies, jurisprudentiebijeenkomsten en onze online community.

Daarnaast krijg jij:

  • Afwisselende opdrachten, die aansluiten bij jouwontwikkeling;
  • Een salaris uit schaal 8 tot 10, afhankelijk vanjouw ervaring en skills;
  • Een aantrekkelijk pakket secundairearbeidsvoorwaarden, waaronder een maandelijks jurisprudentieoverleg, eenNS-business card en bonusmogelijkheden;
  • Een individueel opleidingsbudget.

Jurist Bestuursrecht

DPA Recht & Ruimte
3454 PP Utrecht
Full-time
HBO
Uren (per week): 
36

Published on 12/28/2019