Skip to main content

Kwartiermaker toegang sociaal domein

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum: 15-07-2020
Einddatum: 31-03-2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32
Sluitingsdatum: 08-07-2020 om 09:00 uur

Gemeente Zuidplas geeft vorm en inhoud aan de integrale toegang tot het lokale sociaal domein in de vorm van een nieuwe op te richten organisatie. Het is de bedoeling dat per 1 april 2021 de nieuwe organisatie operationeel is. In de komende periode is het de bedoeling dat de nieuwe organisatie het huidige model van toegang gaat vervangen. 

Bij welke gemeente ga je werken?
Gemeente Zuidplas bestaat uit de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen en de buurtschappen Oud Verlaat en Ver Hitland. De gemeente biedt volop ruimte voor groen, recreatie en dorps wonen in het drukbevolkte deel van Nederland: de Randstad. De polders, molens en unieke recreatiegebieden bij de Rotte en Hollandsche IJssel zijn beeldbepalend voor Zuidplas, dat ook het laagste punt van Nederland herbergt. Zuidplas hecht waarde aan levendige dorpen en een dorpse identiteit. Op dit moment telt onze gemeente ruim 42.000 inwoners. Ons inwoneraantal breidt in de komende jaren aanzienlijk uit door de realisatie van diverse grote ontwikkelopgaven. 
 
Waar kom je te werken?
De organisatie is ingedeeld in vijf afdelingen: Samenleving, Ruimte, Bedrijfsvoering, Dienstverlening, en Bestuur, Communicatie en Veiligheid. Jij komt te werken binnen de afdeling Samenleving. De afdeling Samenleving kent twee clusters: het cluster Beleid en het cluster Uitvoering.
 
Hoe ziet onze organisatie eruit?
Zuidplas is volop in beweging! De organisatie bevindt zich midden in een uitdagende organisatieontwikkeling. Er wordt ingespeeld op de veranderingen in de samenleving, de rol van de overheid daarin, de roep vanuit de maatschappij om transparantie en het streven naar een optimale dienstverlening voor alle inwoners. Hiervoor werken wij actief samen met onze inwoners, het bedrijfsleven, het maatschappelijke middenveld en medeoverheden.

Wat ga je doen?
De gemeente Zuidplas is op zoek naar een kwartiermaker met een flinke dosis kennis en ervaring in het opzetten van een verbonden partij in de vorm van een organisatie binnen het sociaal/maatschappelijke domein. Iemand die zin heeft in een uitdaging, proactief en besluitvaardig is en met overtuigingskracht, inlevingsvermogen en bemiddelingskwaliteiten de verbonden partij realiseert.

Deze organisatie krijgt de opdracht de toegang te organiseren, informatie en advies te geven, welzijn bevorderende activiteiten uit te voeren, kortdurende hulp en ondersteuning te bieden en de zorgregie te waarborgen. Deze organisatie werkt nauw samen met het nog verder in te richten Gemeentelijk Toewijzings Team. Zij zullen onder andere de indicaties afgeven voor de maatwerkvoorzieningen.

Je zet deze organisatie vanuit de gemeente op en zorgt dat deze organisatie op 1 april 2021 operationeel is in al zijn facetten: met personeel/vrijwilligers, kaders, werkwijzen, een locatie en voorzieningen.

Op dit moment zijn er vier toegangspartijen actief in het voorveld op het gebied van de jeugdwet en Wmo. Dit wordt één toegangspartij. Het uitgangspunt is dat huidige medewerkers van deze partijen in dienst komen van deze organisatie. Het college heeft de visie uitgesproken dat de toegang eenvoudig, snel, kwalitatief goed en beheersbaar moet zijn.

Wie ben je?
De kwartiermaker die wij zoeken is een sterke netwerker met oog voor het doel en in staat partijen te enthousiasmeren, verenigen en inspireren. Je bent rolvast, proactief, hebt een mentaliteit van aanpakken, bent zakelijk met oog voor mensen en hebt aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van transities in het sociaal domein. Je beweegt je als een vis in het water in complexe netwerken, je schakelt met gemak op zowel ambtelijk- als bestuurlijk niveau en bindt mensen aan je. Jij weet hierin je weg te vinden waarbij je het doel niet uit het oog verliest.
We zoeken iemand met specifieke kennis en expertise om de nieuwe organisatie op te zetten.

Daarom ben jij

  • iemand met veel kennis en ervaring in het oprichten van een nieuwe organisatie, zoals HR, ICT-systemen, begrotingen, overgang van onderneming etc. Jij zet in samenwerking met de gemeente de lijnen uit, hebt een ‘hands on mentaliteit’, zet de juiste mensen op het juiste moment in en bent verantwoordelijk voor het eindresultaat;
  • iemand die de uitdaging aangaat om goede kwaliteit te leveren/neer te zetten tegen een goede prijs. Je houdt je aan het budget en kunt je inzet en handelen hierin verantwoorden;
  • iemand die visie, doelstellingen en beleid adequaat kan vertalen naar een effectieve, klantgerichte organisatie met heldere (samen)werkprocessen;
  • iemand met affiniteit met het maatschappelijk –en sociaal domein, die oog heeft voor verhoudingen en het goede weet te behouden.

Daarnaast onderschrijf je de doelen die beoogd worden met de nieuw te ontwikkelen organisatie en ben je gedreven om de randvoorwaarden te creëren waarbinnen de organisatiedoelen gehaald kunnen worden.

Functie-eisen

  • HBO diploma
  • WO werk- en denkniveau is een pré
  • ervaring in het oprichten van een nieuwe organisatie, zoals HR, ICT-systemen, begrotingen, overgang van onderneming
  • ervaring met gelijksoortige werkzaamheden/opdrachten binnen een gemeente en/of overheid.

Kwartiermaker toegang sociaal domein

Matchd
2911 AA Nieuwerkerk aan den IJssel
Freelance
HBO
Uren (per week): 
30 - 35

Published on 06/30/2020