Skip to main content

Procesadviseur en Verandermanager

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum: 02-12-2019
Einddatum: 02-06-2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: 12-11-2019 om 09:00 uur

Gemeente Utrecht is op zoek naar een Senior Procesadviseur en Verandermanager.

Jouw taken zijn:

 • Faciliteren van werksessies met vertegenwoordigers uit ketens en processen;
 • In kaart brengen van processen en ketens en het consolideren ervan in een GU ketenplaat en een set van kaders/werkafspraken;
 • Identificeren en in kaart brengen van verbeterpunten op het gebied van inrichting, sturing en informatiebeheer (werkwijze, ordening/bundeling, metadata, opslag en ontsluiting);
 • Ontwikkelen van een toolkit waar de gemeente Utrecht op termijn zelfstandig in staat is om dit soort trajecten uit te voeren;
 • Voorbereiden van adviezen voor de Regiegroep (stuurgroep), over proces/ketenplaat, kaders, informatiebeheer, businesscase en vervolg, ten behoeve van besluitvorming.

Inleiding:
De gemeente Utrecht werkt aan het verbeteren van de (keten)samenwerking tussen de organisatieonderdelen met als doel een merkbaar effect te realiseren voor onze “klant”: de burger, het bedrijf, ons Bestuur/de Politiek. Hiervoor gaan we aantal +/- 45 interne ketens uitwerken, verdeeld in 3 domeinen Fysieke Omgeving, Sociale Dienstverlening en Generieke (deel)processen, om deze samen met de organisatieonderdelen te herontwerpen en waarin we de inrichting, sturing, informatiebeheer en systeemondersteuning in die ketens verbeteren conform de opgestelde leidende principes van het programma.

Voor bovenstaande opdracht is de Gemeente Utrecht op zoek naar een Senior Procesadviseur en Verandermanager. 

Functie-eisen

 • Minimaal 8-10 jaar ervaring als procesadviseur in grote overheidsorganisaties;
 • Minimaal ervaring binnen een van de G4 gemeenten;
 • Ervaren met de complexiteit die ketensamenwerking en digitalisering binnen overheid met zich mee brengt (samenspel politiek/bestuur/processen/systemen/mensen);
 • Ervaring met het onderwerp in het Sociale domein is een sterke pré;
 • Ervaring met dit vraagstuk bij meerdere opdrachten voor verschillende middelgrote en grote gemeenten;
 • Ervaring met het kunnen verbinden van strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Ervaren projectleider in domein van procesinrichting, procesoptimalisatie (LEAN) , informatiebeheer en recordmanagement binnen gemeenten;
 • Ervaren met zaakgericht werken en het ontwikkelen van dienstverlening/ kanaal-concepten naar burgers en bedrijven;
 • Kennis van de ontwikkeling en principes van Common Ground;
 • Kennis en ervaring met de principes en producten van de GEMMA en de toepassing ervan in de praktijk.

Procesadviseur en Verandermanager

Matchd
3454 PP Utrecht
Freelance
HBO
Uren (per week): 
20 - 25

Published on 11/12/2019