Skip to main content

Programmamanager Data Gedreven Werken

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum: 15-07-2020
Einddatum: 15-07-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36 uur
Sluitingsdatum: 09-07-2020 om 18:00 uur

Functieomschrijving
Als Programmamanager Data Gedreven Werken geef je leiding aan de organisatieverandering data gedreven werken bij de Directie Belastingen. Het programma bestaat uit meerdere onderdelen en beslaat de hele organisatie en alle medewerkers die daarin werkzaam zijn.

Als programmamanager stuur je deelprojecten aan als:
Ontwikkelen, innoveren en implementeren van data gedreven werken, inclusief data analytics, bij Belastingen;
Het implementeren van data gedreven werken in de aansturing en uitvoering van de belastingprocessen, met als doel het verhogen van de efficiëntie en de effectiviteit van de uitvoering;
Het implementeren van data gedreven werken in de besluitvormingsprocessen van belastingen, waarbij een juiste toepassing van wet- en regelgeving is geborgd;
Het inbedden van data gedreven werken in het gedachtegoed en het handelen van de medewerkers en het management van belastingen;
Het ontwikkelen en implementeren van een visie op datamanagement, inclusief het gebruiken van (externe) databronnen en AVG-gerelateerde aspecten;
Het aanbrengen van focus en aandacht voor de landelijke ontwikkeling en samenwerking op het gebied van lokale belastingen;
Het ontwikkelen van standaard werkwijzen en procedures in de landelijke samenwerking.

Jij kan collega's aansturen, aanspreken en motiveren en weet zo het programma en de deelprojecten succesvol uit te voeren. Je bent bekend met de complexe organisatorische en ICT omgeving van een groot gemeentelijk belastingkantoor. Binnen de projecten borg je verbeteringen die in het kader van het verbeterprogramma 'Bewust beheersen' zijn ingezet. Je kent de krachten, behoeften en zorgen van de afdelingen die de producten moeten leveren en/of er mee moeten werken. Je bent in staat om ketenpartners en partners in de landelijke samenwerking samen te brengen en te binden aan afspraken gericht op samenwerking en standaardisatie.

Werkzaamheden
Als programmamanager stuur je deelprojecten aan als:
Ontwikkelen, innoveren en implementeren van data gedreven werken, inclusief data analytics, bij Belastingen;
Het implementeren van data gedreven werken in de aansturing en uitvoering van de belastingprocessen, met als doel het verhogen van de efficiëntie en de effectiviteit van de uitvoering;
Het implementeren van data gedreven werken in de besluitvormingsprocessen van belastingen, waarbij een juiste toepassing van wet- en regelgeving is geborgd;
Het inbedden van data gedreven werken in het gedachtegoed en het handelen van de medewerkers en het management van belastingen;
Het ontwikkelen en implementeren van een visie op datamanagement, inclusief het gebruiken van (externe) databronnen en AVG-gerelateerde aspecten;
Het aanbrengen van focus en aandacht voor de landelijke ontwikkeling en samenwerking op het gebied van lokale belastingen;
Het ontwikkelen van standaard werkwijzen en procedures in de landelijke samenwerking.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s)
Belastingen gemeente Amsterdam ontvangt jaarlijks ca. 500 miljoen euro. Dat is geld van Amsterdammers, dat is geld voor de stad. Belastingen gemeente Amsterdam draagt er zorg voor dat Amsterdammers hun rechtmatige bijdrage betalen voor de voorzieningen in de stad. Denk bijvoorbeeld aan het wegennet, het onderhoud van de grachten, de sociale voorzieningen en de leefbaarheid in de stad. Dit gebeurt door het heffen van belastingen zoals de afvalstoffenheffing, onroerendzaakbelasting, toeristenbelasting etc. En hiernaast zorgt Belastingen Amsterdam ook voor de afdracht van Amsterdam aan de Rijksbelastingdienst. De burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat Belastingen gemeente Amsterdam op een goede manier met hun gegevens en hun geld omgaat. Belastingen gemeente Amsterdam is als organisatie volop in ontwikkeling en streeft er elke dag naar om een risicobewuste organisatie te zijn, die effectief en resultaatgericht samenwerkt met partners in de keten. Het is een prachtige organisatie, met volop kansen en mogelijkheden voor mensen die hun nek durven uit te steken!
 
Het programma Data Gedreven Werken heeft tot doel een organisatieverandering door te voeren met als resultaat dat de mindset van medewerkers verandert en binnen juridische kaders meer fact-based gewerkt wordt. Directie Belastingen wil hiermee bereiken dat de dienstverlening op een hoger niveau wordt gebracht, maatschappelijk verantwoord en doeltreffender in de uitvoering is. De samenwerking binnen de gemeente en het landelijk belastingdomein vormt hierin een belangrijke rol.

Functie-eisen

  • Academisch werk- en denkniveau;
  • In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring als Programmamanager op het snijvlak van business en ICT;
  • Ervaring met het realiseren van innovatie projecten en data analytics;
  • Ervaring met sturing in politiek-bestuurlijk complexe organisaties;
  • Kennis en ervaring met samenwerking tussen lokale overheden en standaardisatie van belastingprocessen;
  • Kennis van gemeentelijke belastingprocessen en basisregistraties.

Programmamanager Data Gedreven Werken

Matchd
1011 AB Amsterdam
Freelance
meer dan 10 jaar werkervaring
WO / Universitair
Uren (per week): 
35 - 40

Published on 06/30/2020