Skip to main content

Projectleider IT

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum: 02-03-2020
Einddatum: 31-12-2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 20
Sluitingsdatum: 24-02-2020 om 09:00 uur 

Wij zijn op zoek naar een projectleider IT voor de technische implementatie van software ten behoeve van de het Digitaal Stelsel Omgevingswet (hierna; DSO) binnen de gemeenten Enschede en Losser. Deze implementatie omvat VTH (vergunningen, toezicht en handhaving), RO (ruimtelijke ordening) en TR (toepasbare regels) software. Voor de projectleider zijn flexibiliteit, wendbaarheid en samenwerking de kernbegrippen.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Resultaatverantwoordelijk voor het realiseren van de IT component/implementatie binnen VTH, RO en TR software implementaties voor de gemeenten Losser en Enschede
 • Bewaken van kwaliteit, doorlooptijd en kosten
 • Opstellen van IT projectplan en het bijhouden en rapporteren over de voortgang
 • Afstemming met projectleiders vanuit de gemeenten Enschede en Losser
 • Leiding geven aan de IT- projectteam(s)
 • Afstemming met IT portfoliomanagement/overige projecten

Het gemeentebestuur van Enschede heeft vele ambities. Daaraan wordt hard gewerkt door de gemeentelijke organisatie. Het IT-Bedrijf ondersteunt en adviseert hierbij de gemeentelijke organisatie en partners om deze ambities waar te kunnen maken. De partners die het IT-bedrijf ondersteunt zijn onder andere: Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Gemeente Losser en Dimpact.
Het IT-bedrijf bestaat uit de teams: Beleid en Integratie, Beheer, Desktopmanagement, Datacenter en Regie en Bedrijfsbureau. De projecten binnen het IT Bedrijf worden uitgevoerd vanuit twee projectportfolio’s: Aanbod (Techniek) en Business (Informatie).

DSO
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het DSO zorgt voor samenhangende, eenduidige en toegankelijke informatie van goede kwaliteit. Daarmee draagt het DSO sterk bij aan de verbetering van het stelsel van het omgevingsrecht.
Het DSO is het stelsel van een landelijke voorziening én lokale systemen van de overheden. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bouwt de landelijke voorziening van het DSO. Gemeenten moeten zelf lokale systemen (zaaksystemen, VTH-systemen, ruimtelijke plansystemen en regelbeheersystemen) en koppelen met de landelijke voorziening. Daardoor ontstaat er een complete b(digitale) keten.

De gemeente staat aan de opgave om voor 1 januari 2021 aangesloten te zijn op de landelijke voorziening van het DSO. Vanaf dat moment moet de gemeente dan tenminste:

1. Omgevingswetbesluiten opstellen en publiceren;
De ruimtelijke plansystemen moeten voldoen aan de nieuwe publicatiestandaarden voor omgevingswet besluiten. Deze nieuwe standaarden maken het mogelijk om de inhoud van de documenten te plaatsen in de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Daarna is de inhoud van de documenten ook beschikbaar in het Omgevingsloket. Daarvoor is een voor de gemeenten een nieuw ruimtelijke plansysteem beschikbaar. Dit systeem is voor 1 januari 2021 ingericht, gekoppeld, en aangesloten op de eigen zaaksystemen en het DSO.

2. Toepasbare regels registreren en beheren;
De regelbeheersystemen moeten lokale planvoorschriften beheren en ontsluiten, zodat deze lokale regels in het Omgevingsloket komen. Deze toepasbare regels moeten voldoen aan de Standaard toepasbare regels (STTR). Daarvoor is een voor de gemeenten een nieuw regelbeheersysteem beschikbaar. Dit systeem is voor 1 januari 2021 ingericht, gekoppeld, en aangesloten op de eigen zaaksystemen en het DSO.

3. Initiatieven, meldingen en vergunningaanvragen ontvangen, en behandelen  
De gemeente moeten hun zaak- en VTH-systemen aanpassen om te kunnen aansluiten op het digitaal stelsel. De communicatie tussen de lokale systemen en het digitaal stelsel verloopt via berichtenverkeer. De berichten voldoen aan de Standaard aanvragen en melden (STAM). De
gemeenten halen de aanvragen of meldingen over naar hun lokale systeem en behandelen het daarna volgens hun eigen proces. Daarvoor is een voor de gemeenten een nieuw VTH systeem beschikbaar. Dit systeem is voor 1 januari 2021 ingericht, gekoppeld, en aangesloten op de eigen
zaaksystemen en het DSO.

P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband.
Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.

Functie-eisen

 • Ervaring met fysieke domein en het DSO
 • Ervaring met projectmethodiek PRINCE II
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider voor informatiemanagement en technologie projecten in de afgelopen 10 jaar
 • Afgeronde HBO opleiding bij voorkeur Informatiemanagement
 • Ervaring bij een gemeentelijke of overheidsinstelling

Projectleider IT

Matchd
7511 AA Enschede
Freelance
HBO
Uren (per week): 
12 - 25

Published on 25/02/2020