Skip to main content

Projectmanager Mobiliteit Merwede

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum: 01-03-2020
Einddatum: 01-09-2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: 20-02-2020 om 17:00 uur

De Merwedekanaalzone in Utrecht verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een levendige, gezonde en duurzame stadswijk. Een fijne plek voor starters, gezinnen en alleenstaanden met een mix aan huur- en koopwoningen. Met winkels, horeca, werkgelegenheid, scholen en gezondheidszorg op loopafstand. We ontwikkelen een groene en autovrije openbare ruimte, waardoor het mogelijk is om meer woningen te realiseren. We zetten in op fietsen, lopen en goed openbaar vervoer, maar ook op groene binnentuinen en daken. Er is plek om te spelen en ontspannen in parken, pleinen en op straat. Afgelopen periode is gewerkt aan een Omgevingsvisie voor de gehele Merwedekanaalzone en parallel daaraan aan een Stedenbouwkundig Plan voor deelgebied 5 Merwede. 

Deze uitvraag focust zich op Merwede. In dit gebied werken 10 marktpartijen en de gemeente Utrecht al enkele jaren intensief samen aan een aaneengesloten binnenstedelijke herontwikkeling van 24 hectare. Hiertoe hebben ze in december 2019 een akkoord op hoofdlijnen gesloten, die nu wordt uitgewerkt in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Merwede wordt een aantrekkelijk, duurzaam en hoogstedelijk gebied voor wonen, werken, cultuur en recreëren, en tevens een ‘levend laboratorium’ (Merwede lab) voor innovaties op het gebied van energieneutraliteit, circulaire systemen, mobiliteit en gezondheid. Merwede is de ideale locatie om stappen te zetten in de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit. De ambities zijn hoog, het plan fungeert als voorbeeld voor de rest van de stad. Het is een van de eerste voorbeelden in Nederland, en misschien zelfs ter wereld, waar op zo’n grote schaal een verschuiving gaat plaatsvinden van het ‘bezit van mobiliteit’ naar ‘het gebruik van mobiliteit’. Van een strak onderscheid tussen openbaar vervoer en de eigen auto naar het delen van een scala aan vervoermiddelen als volwaardige nieuwe vervoerwijze. Flexibel gebruik en deelconcepten staan aan de basis hiervan. Healthy Urban Living en Zero-emissie zijn hierin centrale elementen: door te zorgen voor een schone omgeving waarbij lopen en fietsen de meest logische vervoermiddelen zijn. En als men toch kiest voor openbaar vervoer of auto zero-emissie door het aanbod van elektrische vervoermiddelen. Tevens is er veel aandacht voor duurzame logistiek en efficiënte afvalverwerking in het gebied.  

Bij de gebiedsontwikkeling Merwede zijn de belangen groot. Meerdere wethouders en de Raad zijn intensief betrokken. Merwede krijgt veel media aandacht en in de omliggende wijken is steun, maar ook weerstand (betaald parkeren, bruggen).  
 
Je taken zijn:  

 • Projectmanager Mobiliteit in het gemeentelijke team voor Merwede
 • De gemeente vertegenwoordigen in het Eigenarencollectief, met name het coördineren van de gemeentelijke inbreng in de werkgroep mobiliteit  

Je doet je werk in nauwe afstemming met de Projectmanager Merwede, de Programmadirecteur Merwedekanaalzone, de projectmanagers voor o.a. openbare ruimte, voorzieningen en duurzaamheid, de opgavetrekkers en collega’s (beleidsadviseurs, specialisten) vanuit Mobiliteit en de Utrechtse Vastgoed Organisatie.  
 
Resultaten waar je op stuurt zijn:

1. Bestuurlijk/ambtelijk en met marktpartijen geborgd onderhandelingsresultaat op het terrein van Mobiliteit vertaald in de SOK Merwede, onder meer op de volgende subthema’s:

 • eigendom en exploitatie parkeren (binnen plangebied en op afstand)
 • exploitatie deelmobiliteit
 • governance; sturing van PPS van gemeente en marktpartijen (‘Mobiliteitsbedrijf’) op o.a. mobiliteitsaanbod, verkeersreductie en businesscase
 • borging invloed bewoners op kwaliteit en voldoende aanbod deelmobiliteit
 • opschaling keuzes Merwede naar andere gebiedsontwikkelingen in Utrecht

2. Bestuurlijk/ambtelijk en met marktpartijen geborgd onderhandelingsresultaat Mobiliteit voor het Stedenbouwkundig Plan Merwede, o.a.:

 • locaties parkeren voor fase 1, 4.200 woningen
 • locaties parkeren fase 2, 1.800 woningen
 • implicaties voor bewoners: o.a. mindervaliden, mensen die afhankelijk zijn van de auto
 • logistiek: nadere uitwerking logistiek concept (o.a. toegang tot autoluwe concept)
 • afval: toewerken naar keuze over afvalsysteem
 • pve hubs mobiliteit en logistiek, ruimtes voor afval
 • afstemming pve gebouwen en functioneel ontwerp Openbare ruimte
 • planning afbouw parkeren openbare ruimte i.r.t. fasering 

Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding op HBO/WO
 • Minimaal 10 jaar in de RO
 • Recente opdrachten op het gebied van Gebieds- en opstalontwikkeling
 • Recente opdrachten vervuld (niet langer dan 3 jaar geleden) binnen de gemeentelijke overheid in het mobiliteitsdomein
 • Ervaring in projecten die zich richten op het autoluw maken van gebieden en/of doorontwikkeling van (nieuwe) mobiliteitsconcepten
 • Werkervaring in een dergelijke functie (of: als professional gewerkt in Utrecht)

Projectmanager Mobiliteit Merwede

Matchd
3454 PP Utrecht
Freelance
Bachelor
Uren (per week): 
20 - 25

Published on 20/02/2020