Skip to main content

Projectmanager Museum Prinsenhof

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum: 16-03-2020
Einddatum: 16-03-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 24-02-2020 om 08:00 uur

Het Prinsenhof is een belangrijk monument voor Delft. Hierin brengt Museum Prinsenhof Delft het verhaal van Delft en van het ontstaan van Nederland in beeld. Bewoners koesteren het complex, dat nauw is verweven met de ontwikkeling van de stad. Renovatie van het Prinsenhof, de tuin en het Sint Agathaplein is nodig. De gemeente moet investeren om de gebouwen in goede staat te houden. Ook is investering nodig om het Prinsenhof geschikt maken als een museum van deze tijd: een museum met de kwaliteit en uitstraling die recht doet aan de geschiedenis en de status van dit monument. Als vertrekpunt voor het ontwerp wordt een variant uitgewerkt waarbij de inhoudelijke visie van het museum kan worden gerealiseerd en waarbij tevens de buitenruimte (Kloostertuin en St Agathaplein) wordt betrokken. Voor deze variant wordt de visie van de werkgroep Prinsenhofgebied gehanteerd als perspectief. Vorig jaar heeft deze breed samengestelde werkgroep met direct betrokkenen uit de stad haar visie aan het gemeentebestuur aangeboden. Om grip te houden op het proces en de kosten wordt gekozen voor een aanpak waarbij de ontwikkeling van visie naar ontwerp in verschillende fasen wordt opgedeeld, zodat het gemeentebestuur op verschillende momenten besluiten kan nemen.

De gehele ontwerpfase zoals beschreven in het raadsvoorstel ‘Van visie naar Ontwerp’ zal onder jouw ervaren en stevige leiding en deskundigheid plaatsvinden. Je bent een autoriteit op het gebied van verbouw en restauratie van monumentale panden met een museale functie en weet als geen ander welke specifieke uitdagingen er bij deze projecten op je pad komen. Jouw voornaamste taak als projectmanager Prinsenhof is het opleveren van een modulair ontwerp waarbinnen op- en afgeschaald kan worden en dat gepaard gaat met investeringsramingen, exploitatieberekeningen en bijbehorende businesscase zodanig dat het bestuur gedegen en weloverwogen besluiten kan nemen. Je weet hierbij om te gaan met diverse, interne en externe belangen en brengt in het ontwerpproces uiteenlopende eisen en wensen vanuit monumentaal, museaal en omgevingsperspectief met elkaar in evenwicht. Je anticipeert op alle onderdelen en weet tot een haalbaar resultaat te komen. Je weet binnen de (financiële) kaders voor deze opdracht een goed geolied professioneel team in te richten en de benodigde specialistische kennis in te zetten. Naast de aansturing van de projectorganisatie en de verantwoording van de middelen en resultaten, stuur je als projectmanager ook de interne organisatie aan, voer je de onderhandelingen met de marktpartijen en breng je spelers met diverse belangen bij elkaar. Daarnaast adviseer je de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en de museumdirecteur en regisseer je het bestuurlijke besluitvormingsproces. Dit alles om een integrale planvorming tot stand te laten komen en bestuurlijk te borgen . In jouw projecten ben je zelfstandig en functioneer je als centraal aanspreekpunt. Je bent de spil in het project.

Functie-eisen

  • Afgeronde relevante academische opleiding Bouwkundige, civiele techniek of vergelijkbaar;
  • Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als Senior Projectmanager waarbij je verantwoordelijk bent geweest voor (ver)bouwprojecten van gemeentelijk vastgoed/ majeure investeringsprojecten met grote politiek bestuurlijk importantie en met veel publieke aandacht, in de afgelopen 10 jaar;
  • Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager bij of in opdracht van een overheidsorganisatie in de afgelopen 10 jaar;
  • Aantoonbaar minimaal 2 afgerond projecten in projectmanagement bij (ver)bouwprojecten van musea;
  • Aantoonbaar minimaal 1 afgerond project in projectmanagement bij het renoveren van rijks- of gemeentelijke monumenten.

Projectmanager Museum Prinsenhof

Matchd
2611 AG Delft
Freelance
WO / Universitair
Uren (per week): 
24 - 30

Published on 18/02/2020