Skip to main content

Senior communicatieadviseur Programma Verhogen Vaccinatiegraad GGD

Voor onze Amsterdamse opdrachtgever zijn we op zoek naar een Senior communicatieadviseur Programma Verhogen Vaccinatiegraad GGD [15 maanden] [20 uur]. Reageren kan via deze link: https://bit.ly/35HcjuH

#amsterdam #communicatie #opdracht #hbo







Organisatie

De gemeente Amsterdam is als organisatie volop in ontwikkeling en streeft er elke dag naar om een risicobewuste organisatie te zijn, die effectief en resultaatgericht samenwerkt met partners in de keten. Het is een prachtige organisatie, met volop kansen en mogelijkheden voor mensen die hun nek durven uit te steken!

Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen. Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs.




Functiebeschrijving

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Amsterdam zoekt voor 20 uur per week een senior communicatieadviseur voor het programma Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam (VVA)

De afdeling Jeugdgezondheidszorg is onder meer verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor kinderen van 0-18 jaar. Uit oogpunt van preventie tegen- en groepsbescherming voor infectieziekten is het belangrijk een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken. De vaccinatiegraden RVP zijn in Amsterdam lager dan het Landelijk gemiddelde. Bestuurlijk is de druk groot om deze relatief lage vaccinatiegraden zo snel mogelijk te verhogen naar acceptabele waarden, in lijn met de aanbevelingen van het RIVM en de WHO.

GGD Amsterdam werkt momenteel aan een overkoepelende en complementaire aanpak met als doel de vaccinatiegraden van het RVP van Amsterdam te verhogen.

GGD Amsterdam wil de huidige vaccinatiegraden onder meer verhogen d.m.v.:

1. Het identificeren van doelgroepen met lage vaccinatiegraden.

2. Het vaststellen van barrières en drivers voor vaccinatie.

3. Inzichten vanuit punten 1 en 2 gebruiken interventies te ontwerpen en te realiseren t.b.v. een hogere vaccinatiegraad.

Het raamwerk "Tailoring Immunization Programmes" (TIP) van de WHO is één van de pijlers van de aanpak van het programma VVA. Deze methodiek wordt gebruikt voor zowel de ontwikkeling als implementatie voor de benodigde interventies op maat. Bijzonder aan dit raamwerk is dat het daarbij focust op zowel cliënt als zorgverlener.

Werkzaamheden

- Communicatiestrategie opstellen op basis van de ambities en doelstellingen van het programma VVA met het TIP-raamwerk als uitgangspunt met daarin de aanpak voor het bevorderen van communicatie tussen, en met relevante stakeholders; burgers (specifieke doelgroepen), hulpverleners/professionals en overige belanghebbenden;

- Nader onderzoek doen en het (mede) verzamelen/ophalen van kennis binnen het vakgebied Communicatie over wat wel/niet werkt rond het thema vaccineren.;

- Deze communicatiestrategie uitwerken naar concrete Communicatie acties en interventies en daar de coördinatie op voeren;

- Het leveren van een bijdrage aan lopende communicatielijnen die als doel hebben om de Amsterdamse vaccinatiegraad te verhogen waarvan praktijkervaringen (do's and dont's ) en data gebruikt kunnen worden om de (communicatie)strategie aan te scherpen;

- Een proactieve deelname aan het kernteam van het programma VVA;

- De senior communicatieadviseur krijgt functionele aansturing van de programmamanager en hiërarchisch aansturing van de teamleider van het communicatiebureau GGD. Hij/zij rapporteert vanuit de kerngroep richting de stuurgroep van het programma VVA;

- Je bent in staat om op strategisch niveau te werken en een vertaling te maken van de programmadoelen naar communicatiedoelen en indien nodig hieraan operationeel uitvoering te geven;

- Je hebt een vlotte scherpe pen met oog voor de diversiteit aan doelgroepen binnen Amsterdam;

- Je bent in staat jouw professionaliteit te combineren met de inzichten uit de praktijk, wetenschappelijk onderzoek en die van professionals;

- Je hebt geen 9-tot-5- mentaliteit, maar je bent bereid en vindt het leuk om als dat nodig is op andere momenten in actie te komen.







Functie-eisen

- Je hebt minimaal afgeronde HBO- opleiding in de richting van Communicatie;

- Je hebt kennis van het Sociaal Domein, Publieke gezondheidszorg en/of Jeugdgezondheidszorg;

- Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als senior communicatieadviseur in een grote, complexe overheidsorganisatie;

- Je hebt aantoonbare ervaring met publiekscommunicatie naar diverse (ook moeilijk bereikbare en kwetsbare) doelgroepen;

- Je hebt ervaring met het werken vanuit een programmatische aanpak;

- Je hebt ervaring met veranderprocessen en organisatieontwikkeling.

Competenties

- Samenwerkingsgericht;

- Proactief;

- Resultaatgericht;

- Politiek bestuurlijk sensitief;

- Organisatiesensitiviteit.







Arbeidsvoorwaarden

Alles is bespreekbaar



Senior communicatieadviseur Programma Verhogen Vaccinatiegraad GGD

VBCI
1011 PN Amsterdam
Part-time, Tijdelijk
HBO
Uren (per week): 
20

Published on 09/18/2020