Skip to main content

Senior Procesmanager beleidsimplementatie/ontwikkeling huisvesting

Organisatie

FlexIntens verbetert organisaties door het tijdelijk versterken van teams met flexibele professionals. Het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens staat daarbij centraal. De mensen in ons netwerk zijn in staat organisaties te helpen met strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen. Steeds als tijdelijk onderdeel van een team, altijd in het belang van de organisatiedoelen.


Functiebeschrijving

Ben jij een ervaren professional met kennis en ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling, vertaling van beleid naar uitvoeringskaders en managen van besluitvorming en implementatietrajecten in de gebouwde omgeving voor publieke opdrachtgevers? Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan complexe huisvestingsopgave van de grootste en meest zichtbare organisatie van Nederland? De sector Huisvesting van de politie zoekt een senior procesmanager beleidsimplementatie/ontwikkeling huisvesting.

Jij bent een enthousiaste professional met veel ervaring in complexe publieke organisaties. Naast het uitvoeren van jouw werkzaamheden, draag je graag bij aan de grote opgave waarvoor we staan omtrent onze huisvestingsportefeuille en aan het opbouwen van onze organisatie. Je bent ambitieus en flexibel, hebt een sterk analytisch vermogen, straalt natuurlijk overwicht en leiderschap uit, een gezonde dosis humor, weet collega's te enthousiasmeren en te binden. Je werkt in een grote organisatie waardoor een korte klap soms een lange afstand moet afleggen.

Wij zijn op zoek naar collega's die analytisch sterk maar ook hands-on zijn, om kunnen gaan met weerstand en complexiteit. Je kunt goed samenwerken, hebt gevoel voor de omgeving en het maatschappelijk belang waarvoor de politie werkt.

De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management. De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied. Huisvesting wordt gezien als een belangrijke “enabler” voor de ontwikkeling van de Politie. Daarmee ligt er een belangrijke relatie tussen de ontwikkeling van de strategie van de Politie, de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van de operatie en de organisatie en de realisatie van de meer complexe huisvestingsopgaves. Deze rol van huisvesting, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, leidt tot een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden kleinere en tientallen grote projecten. Deze projecten moet leiden tot een kwalitatief hoogwaardige, duurzame en toekomst vaste huisvestingsportefeuille. De realisatie van deze projecten vraagt om een goede afstemming tussen de in ontwikkeling zijnde strategie van de Politie en daarmee samenhangende huisvesting strategieën waarin gedurende proces goed gestuurd moet worden op de congruentie tussen de relevante besluitvorming binnen en buiten de politie, binnen een complex politiek en bestuurlijk krachtenveld zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de huisvesting zelf maar ook de daarmee samenhangende facilities, werkplekautomatisering en voertuigenmix.

Als senior procesmanager ben je verantwoordelijk voor het managen van complexe beleidsontwikkelings- en implementatie trajecten binnen het hiervoor beschreven domein. 

De senior procesmanager voer je de volgende taken uit:

 • het managen van complexe besluitvormingsprocessen;
 • het ontwikkelen van strategieën en kaders;
 • het ontwikkelen en uitvoeren van implementatieprogramma's;
 • het ontwikkelen en managen van innovatieprogramma's en proeftuinen;
 • het coördineren van verschillende beleids- en implementatie projecten.
 • Het bevorderen van de deskundigheid van collega's door vanuit specialistische kennis en vaardigheden over te dragen. Tevens beoordeel je als mentor de vak volwassenheid van collega's.
Arbeidsvoorwaarden

In overleg
Functie-eisen

Eisen 

 • Afgeronde WO-opleiding.
 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring in een gelijkwaardige rol als Senior Procesmanager.

Wensen

 • Meer dan 5 jaar ervaring met het managen van besluitvormingsprocessen in een complexe (meerdere stakeholders en actoren) politiek bestuurlijke omgeving.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het vertalen van strategische beleids- en organisatievraagstukken in huisvestingsvraagstukken.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het zelfstandig realiseren, met mandaat, van complexe ruimtelijke opgaves.

Senior Procesmanager beleidsimplementatie/ontwikkeling huisvesting

Flexintens
3011 AH Rotterdam
Full-time, Tijdelijk
geen werkervaring vereist
WO / Universitair
Uren (per week): 
36

Published on 23/09/2019