Skip to main content

Test- en kwaliteitsmanager

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving
Startdatum: 15-07-2020
Einddatum: 15-07-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36 uur
Sluitingsdatum: 09-07-2020 om 08:00 uur
 

Functieomschrijving
Test- en kwaliteitsmanager implementatie bezwaar en beroep applicatie

Bij de implementatie van deze applicatie is het zaak om zorgvuldig te werk te gaan en goed te testen. De Test- en kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor het opstellen van het Master Testplan en de detailtestplannen, het uitvoeren en documenteren van de testen, in samenwerking met de juridische medewerkers. De Test- en kwaliteitsmanager zal zo veel als mogelijk opereren vanuit een onafhankelijke kwaliteitsrol en de omgeving moeten meenemen in het vakgebied testen. De gewenste tests betreffen o.a. functionele acceptatietest, (FAT), gebruikers acceptatietest (GAT), Productie acceptatietest (PAT), Usabilitytest/gebruiksvriendelijkheidstest, regressietesten, load en stress tests. Exacte afspraken over de uit te voeren test worden gemaakt in het Master Testplan.

Werkzaamheden
Procedure (kwaliteitsmanagement) beschrijven en implementeren op de project documentatie;
Master-testplan, testplanning en testscripts opstellen in afstemming met functioneel beheerders en leveranciers;
Als meewerkend voorman tests uitvoeren en ondersteuning geven aan functioneel beheerders en gebruikers daarbij;
Registreren van testresultaten en prioriteiten stellen in afstemming met functioneel beheerders en product owner;
Overleggen met leverancier over het oplossen van de bevindingen;
Documentatie toetsen en samenwerken met functioneel beheerders en leverancier  aan de verbetering daarvan;
Uitdragen van het belang en de meerwaarde van goed en gedegen testen;
Het coördineren van het testtraject. Hieronder vallen o.a. het maken van een testrooster,  het inroosteren van testers en het begeleiden van testers tijdens de test;
Het beheren van de bevindingenregistratie;
Het voorzitten van het bevindingenoverleg.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s)
Het cluster Interne Dienstverlening biedt flexibele en betrouwbare concernvoorzieningen aan collega's en het bestuur. Zo leveren medewerkers van het cluster Interne Dienstverlening up-to-date managementinformatie, verzorgen zij de invoering van  gelijke werkplekken in de gehele stad, faciliteren zij diverse activiteiten en adviseren zij het bestuur en de organisatie bij te nemen beslissingen. Het cluster bevat ook een eenheid Informatievoorziening, die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zij zijn ingericht dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en de gemeente Amsterdam.

Functie-eisen

 • Minimaal over een hbo(+) werk- en denkniveau;
 • Beschikt over een Informatiekunde en/of IT opleidingsachtergrond;
 • In het bezit van het TMAP/ISTQB certificaat;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met het functioneel testen van informatiesystemen bij (middel)grote applicaties;
 • Ervaring als testcoördinator bij testtrajecten;
 • Ervaring met het opstellen en uitvoeren van testplannen en testscripts;
 • Ervaring met het begeleiden van testers, functioneel beheerders en gebruikers;
 • Ervaring (niet langer dan 3 jaar geleden) met verandertrajecten rond de implementatie van bedrijfsapplicaties. Je hebt hier een actieve en concrete rol in gespeeld;
 • Kennis van en ervaring met projectmatig werken en Scrum;
 • Ervaring met afstemming met eindgebruikers, keyusers en externe partijen;
 • Affiniteit met het Juridisch vakgebied, processen en Bezwaar en Beroep.;
 • Ervaring in opleidingstrajecten;
 • Kan zich verplaatsen in de rol van eindgebruiker van een applicatie.

Test- en kwaliteitsmanager

Matchd
1011 AB Amsterdam
Freelance
meer dan 10 jaar werkervaring
HBO
Uren (per week): 
35 - 40

Published on 06/30/2020