Skip to main content

Verkeerskundige|Projectleider

Bedrijfsomschrijving

De Provincie Zeeland te MIddelburg is wegbeheerder van ruim 400 kilometer weg en evenzoveel fietspaden. Naast een kwalitatief goed beheer en onderhoud streven we naar een constante vernieuwing van ons wegennet zodat Zeeland bereikbaar blijft en de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Met name de onervaren en zwakkere verkeersdeelnemers hebben daarbij onze bijzondere aandacht.
Naast de verantwoordelijkheid voor ons eigen wegennet hebben wij als Provincie Zeeland een integrale beleidsmatige verantwoordelijkheid om de mobiliteit binnen onze provinciegrenzen en soms zelfs daar buiten in goede banen te leiden.

De dynamiek in de maatschappij samen met technologische ontwikkelingen leidt tot toenemende verkeersdruk en diversiteit in weggebruik en voertuigen. Van speed-pedelec tot zelfsturende auto, van tankwagen volgeladen met LPG tot de toeristische tuc-tuc. Het er voor zorgen dat iedereen tijdig maar vooral ook veilig op de plaats van bestemming aan komt en daarbij rekening houdt met uiteenlopende belangen is een uitdagende klus.

We zijn voor het programma Regionale Bereikbaarheid op zoek naar een verkeerskundige met een warm hart voor de wisselwerking met mens en maatschappij. Denk bijv. aan verkeersveiligheid en een goed leefklimaat.

Functieomschrijving

Ben jij een Verkeerskundige met oog voor de menselijke factor?
Als projectleider combineer je technisch verkeerskundige kennis met omgevingsmanagement. In nauwe samenwerking met de afdeling I&V en eventueel externe adviseurs weet je een project verder tot uitvoeringsgereedheid te brengen.
Je initieert en ontwikkelt op grond van een integrale afweging infrastructuurprojecten en je draagt samen met de afdeling I&V bij aan de realisatie daarvan; een bijzonder accent daarbij zijn de uitgangspunten van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid dat nadruk legt op de kwetsbare verkeersdeelnemers.

Verkeersveiligheid en overlast van het verkeer staat vaak in de middelpunt van de publieke belangstelling. Met de nodige politieke sensitiviteit weet je op het juiste moment de verantwoordelijk portefeuillehouder te informeren en te adviseren over te stellen prioriteiten. Daarbij weet je de effectiviteit van verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen op basis van verzamelde kennis op waarde te schatten.

Je bent daarbij een belangrijke gesprekspartner van de andere wegbeheerders zoals gemeenten, waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat, maar ook van de fietsersbond, ondernemers en omwonenden. Via een open en stimulerende rol probeer je anderen te enthousiasmeren en draagvlak te verwerven om gezamenlijk te werken aan een goed bereikbare en verkeersveilige provincie. Je bent inzetbaar voor uiteenlopende onderwerpen en projecten waarbij nieuwe technieken als Talking Traffic of Autonoom rijden je bijzondere aandacht hebben. Energietransitie en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten bij de invulling van deze opdracht.

Als regiocoördinator Zuid Beveland onderhoud je relevante ambtelijke netwerken en bouw je deze verder uit. Je staat daarbij in nauw contact met de ruimtelijke- en economische disciplines met relevantie voor het mobiliteitsnetwerk in de regio. Daarbij lever je input voor integrale advisering ook als het om ruimtelijke en economische plannen betreft. Je initieert en neemt deel aan relevante overleggen op dit gebied en bent eerste aanspreekpunt zowel intern als extern voor mobiliteitsrelevante onderwerpen.

Als themaspecialist landbouwverkeer ben je eerste aanspreekpunt en overlegpartner als het gaat om de verdere implementatie van ons kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer en het mede oplossen van knelpunten in dat netwerk. Je stemt daarbij af met andere wegbeheerders.

Functie-eisen

Je hebt een verkeerskundige opleiding op HBO+/WO niveau en minimaal een aantal jaren ervaring in het werkveld. Toekomstige ontwikkelingen vormen voor jou een uitdaging en je bent "eager" nieuwe ontwikkelingen in de beleidspraktijk van de provincie Zeeland te implementeren. Je bent een stevige persoonlijkheid en beschikt over een gezonde dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een arbeidsovereenkomst met de intentie tot onbepaalde tijd, met vooraf een periode van proef, fulltime voor 36 uur per week.
Een parttime (32-urige) werkweek is ook mogelijk.
Aanvang zo snel mogelijk, maar in goed overleg.
Schaal 11 (minimum € 3.471,56 en maximum € 4.959,40).

Verkeerskundige|Projectleider

Unique
4331 LJ Middelburg
Full-time
HBO
Uren (per week): 
36

Published on 09/16/2020